REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 523/99)
Tietojärjestelmäselosta (Julkisuuslaki 621/99)
Laadittu 25.10.2021

 

1.Rekisterinpitäjä

NONNA Group Oy
y-tunnus 3138935-4
Kansakoulukatu 3
c/o Innovation Home
00100 HELSINKI

 

  1. Tietosuojavastaava

Hallinnon asiantuntija
Katri Kaltto
katri.kaltto@nonnagroup.fi
+358 50 550 8661 FINLAND
www.nonnagroup.fi 

 

  1. Tietosuojaselosteen kuvaus

NONNA Group Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa yhteisöllisen asumisen palveluita ikäihmisille eri puolella Suomea. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten NONNA Group Oy käsittelee nettisivuiltamme kerättyjä henkilötietoja, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja luovutetaan.

Mikäli nettisivuillamme käynyt henkilö haluaa lisätietoja NONNA Group Oy:n tarjoamista vuokra-asunnoista joko itselleen tai vanhemmilleen,  henkilö täyttää vapaaehtoisesti yhteydenottolomakkeen. Nämä tiedot siirtyvät NONNA Group Oy:n ylläpitämään henkilörekisteriimme.

Rekisterit muodostuvat seuraavien nettisivujen yhteydenottolomakkeista:

www.nonnagroup.fi
www.nonnalumina.fi

 

  1. Käsiteltävät henkilötiedot, henkilörekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi, osoite, postinumero ja paikkakunta, arvioitu muuttoaika, asunnon tarpeen pääasiallinen syy, yksiö vai kaksio, sekä toiveet yhteisöllisen toiminnan osalta. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Yhteydenottolomakkeessa voi jättää myös vapaamuotoisen palautetekstin.

 

  1. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Emme kerää muualta tietoja sinusta.

 

  1. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä voi ohjata yhteydenottopyynnöt alueellisten NONNA-talojen toiminnasta vastaaville toimijoille tai työntekijöille, jotka vastaavat NONNA-talojen asukashankinnasta. Henkilötietoja käsitellään lisäksi rekisterinpitäjän asiakasviestinnän toteuttamiseksi. Asiakasviestintää voidaan kohdistaa rekisteröityihin myös sähköisen viestintävälineen avulla, kuten sähköpostitse lähetettävillä uutiskirjeillä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun. Henkilötietoja voidaan käsitellä edellä mainituissa tarkoituksissa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

  1. Henkilötietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi.  Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut erityisen käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen.

 

  1. Henkilötietojen säilytysaika

Potentiaalisia asiakkaita koskevia tietoja eli yhteydenottolomakkeen kautta tulleita tietoja poistetaan, kun yhteydenotosta on kulunut kuusi vuotta.

 

  1. Rekisteröityjen oikeudet

Yhteydenottolomakkeen täyttäjällä on rekisteröitynä seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet:

Henkilörekisteritietojen antajalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Henkilötietojen korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti.

Henkilörekisteritietojen antajalla on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

Henkilörekisteritietojen antajalla on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

Henkilörekisteritietojen antaja voi osoittaa pyynnöt yllä mainittujen oikeuksiensa käyttämisestä tietosuoja-asioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Yhteydenotoista saamamme tiedot säilytämme omana rekisterinämme, emmekä luovuta niitä muille. Ainoastaan, jos tätä vaaditaan tuomioistuimen päätöksen tai voimassaolevan lainsäädännön seurauksena.

 

  1. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla verkkosivuillaan osoitteessa  www.nonnagroup.fi . Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.